Sterowanie

Wysoka precyzja w otwartych i zamkniętych pętlach sterowania dla maszyn i systemów - w atrakcyjnej cenie. B&R eliminuje tę pozorną sprzeczność, dzięki wysokiemu stopniowi skalowalności swoich systemów sterowania...

Więcej

Napędy

Kompleksowe podejście B&R do sterowania napędami Generic Motion Control (GMC) łączy w sobie pozycjonowanie pojedynczych osi, przekładnie oraz profile krzywek elektronicznych, sterowanie CNC i funkcje robotyki. Jeśli dodać do tego opartą na sieciach technologię bezpieczeństwa o krótkich czasach reakcji, otwiera to możliwości całkowicie nowych koncepcji projektowania i budowy maszyn...

Więcej

Wizualizacja

Niezależnie czy obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, przycisków funkcyjnych czy kombinacji obu metod, panele operatorskie B&R zapewniają niezrównany komfort i ergonomię. Wysokiej jakości wyświetlacze z szerokim kątem widzenia umożliwiają przegląd wszystkich stanów maszyny i systemu... 

Więcej
COFNIJ
23 06.2017

B&R inwestuje w otwartość

Dzięki POWERLINK łatwo jest zintegrować wiele różnych urządzeń innych producentów z rozwiązaniami automatyzacji B&R.

Urządzenia modułowe i bezpieczeństwa od zewnętrznych dostawców są teraz jeszcze łatwiejsze do zintegrowania.

Dzięki POWERLINK, łatwo jest zintegrować wiele różnych urządzeń innych producentów z rozwiązaniami automatyzacjiB&R. Obecnie, to dotyczy to również komponentów bezpieczeństwa integrowanych z interfejsem openSAFETY oraz urządzeniami modułowymi. To sprawia, że wdrażanie aplikacji od wielu dostawców jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Technologia bezpieczeństwa niezależna od producenta

Producenci OEM często łączą komponenty bezpieczeństwa od różnych dostawców w celu stworzenia jednego rozwiązania bezpieczeństwa. Dzięki Automation Studio, każde urządzenie openSAFETY może być bezproblemowo integrowane i konfigurowane za pomocą pliku opisującego urządzenie. Takie podejście rozszerza wsparcie B&R dla optymalnej integracji urządzeń bezpieczeństwa innej firmy, takich jak kurtyny świetlne, enkodery rotacyjne, skanery laserowe i napędy.

To damo dotyczy urządzeń modułowych, które można łączyć i konfigurować przy pomocy edytora graficznego w Automation Studio. Zwiększa się w ten sposób przejrzystość całego systemu i usprawnia jego odbiór.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Kolejnym dużym krokiem w kierunku użyteczności jest rozszerzenie sprawdzonej funkcji obsługi oprogramowania sprzętowego B&R tak, że obejmuje ona POWERLINK i urządzenia openSAFETY innych firm. Oprogramowanie sprzętowe na tych urządzeniach jest teraz uaktualniane w sposób automatyczny w czasie uruchamiania, a w razie potrzeby może zostać ręcznie przywrócone do wersji poprzedniej.

Więcej na www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:
B&R Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg