Sterowanie

Wysoka precyzja w otwartych i zamkniętych pętlach sterowania dla maszyn i systemów - w atrakcyjnej cenie. B&R eliminuje tę pozorną sprzeczność, dzięki wysokiemu stopniowi skalowalności swoich systemów sterowania...

Więcej

Napędy

Kompleksowe podejście B&R do sterowania napędami Generic Motion Control (GMC) łączy w sobie pozycjonowanie pojedynczych osi, przekładnie oraz profile krzywek elektronicznych, sterowanie CNC i funkcje robotyki. Jeśli dodać do tego opartą na sieciach technologię bezpieczeństwa o krótkich czasach reakcji, otwiera to możliwości całkowicie nowych koncepcji projektowania i budowy maszyn...

Więcej

Wizualizacja

Niezależnie czy obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, przycisków funkcyjnych czy kombinacji obu metod, panele operatorskie B&R zapewniają niezrównany komfort i ergonomię. Wysokiej jakości wyświetlacze z szerokim kątem widzenia umożliwiają przegląd wszystkich stanów maszyny i systemu... 

Więcej
COFNIJ
10 08.2022

B&R mapp Cockpit - szczegółowa analiza maszyny

mapp Cockpit firmy B&R bazuje na standardowych technologiach dzięki czemu łatwo go zintegrować z dowolną aplikacją

Łatwe w obsłudze narzędzie do diagnostyki i wdrażania nowych rozwiązań

mapp Cockpit firmy B&R to zaawansowane, a zarazem łatwe w użyciu narzędzie do uruchamiania maszyn i usuwania ewentualnych usterek. Rozwiązanie – oparte na standardowych technologiach webowych i komunikacji OPC UA – jest gotowe do użycia bez potrzeby dodatkowego programowania.

Informacje są wymieniane pomiędzy mapp Cockpit i projektem automatyzacji za pomocą niezależnego od producenta protokołu komunikacyjnego OPC UA i wyświetlane w internetowym interfejsie użytkownika. W rezultacie diagnostykę z wykorzystaniem mapp Cockpit i systemu automatyzacji B&R przeprowadza się nie tylko w sposób niezwykle elastyczny, ale także zgodny z panującymi standardami.

Łatwa integracja z dowolną aplikacją

Osiami i grupami osi można na przykład sterować bezpośrednio za pomocą przejrzystego dashboardu mapp Cockpit. Polecenia dla komponentów – dostępnych jako bloki funkcyjne – można łatwo wykonać jednym kliknięciem. Sposób reakcji komponentów można następnie obserwować w czasie rzeczywistym w oknie podglądu zmiennych, gdzie wszystkie istotne wartości są wyświetlane w formie graficznej. Użytkownik dysponuje zatem wszystkim, co potrzebne, bez konieczności instalowania dodatkowego narzędzia.

Więcej na www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:
B&R Industrial Automation GmbH
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg