Sterowanie

Wysoka precyzja w otwartych i zamkniętych pętlach sterowania dla maszyn i systemów - w atrakcyjnej cenie. B&R eliminuje tę pozorną sprzeczność, dzięki wysokiemu stopniowi skalowalności swoich systemów sterowania...

Więcej

Napędy

Kompleksowe podejście B&R do sterowania napędami Generic Motion Control (GMC) łączy w sobie pozycjonowanie pojedynczych osi, przekładnie oraz profile krzywek elektronicznych, sterowanie CNC i funkcje robotyki. Jeśli dodać do tego opartą na sieciach technologię bezpieczeństwa o krótkich czasach reakcji, otwiera to możliwości całkowicie nowych koncepcji projektowania i budowy maszyn...

Więcej

Wizualizacja

Niezależnie czy obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, przycisków funkcyjnych czy kombinacji obu metod, panele operatorskie B&R zapewniają niezrównany komfort i ergonomię. Wysokiej jakości wyświetlacze z szerokim kątem widzenia umożliwiają przegląd wszystkich stanów maszyny i systemu... 

Więcej
COFNIJ
23 05.2024

Funkcje bezpieczeństwa w systemach mobilnych B&R

B&R upraszcza realizację funkcji bezpieczeństwa w maszynach mobilnych za pomocą protokołu bezpieczeństwa CANopen Safety.

B&R umożliwia korzystanie z protokołu CANopen Safety w swoich sterownikach bezpieczeństwa X90

B&R upraszcza realizację funkcji bezpieczeństwa w maszynach mobilnych, wyposażając swoje sterowniki bezpieczeństwa X90 w protokół bezpieczeństwa CANopen Safety.

CANopen Safety zapewnia bezpieczny transfer danych zgodnie z poziomem SIL 2, spełniając istotny wymóg certyfikacji bezpieczeństwa maszyn.

Bezpośrednie, bezpieczne podłączanie urządzeń zewnętrznych

CANopen Safety jest dostępny poprzez zwykłą aktualizację oprogramowania i nie wymaga nowego sprzętu sterującego. Po aktualizacji oprogramowania urządzenia Safety CANopen, takie jak joysticki, można podłączyć bezpośrednio do istniejących sterowników B&R X90.

Urządzenia podłączone za pośrednictwem CANopen Safety są konfigurowane w środowisku inżynieryjnym Automation Studio. Dzięki gotowym komponentom oprogramowania dostarczonym przez B&R nie trzeba wykonywać żadnych tradycyjnych prac programistycznych.

Więcej na www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:
B&R Industrial Automation GmbH
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg