Polityka prywatności

SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY CONSTEL SP. Z O.O.

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://constel.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz przesyłając nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Państwem oraz przedstawienia oferty handlowej, tj. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, numer telefonu ma charakter dobrowolny.

 

ROZDZIAŁ I: DANE OSOBOWE

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CoNStel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000170473.

 

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres constel@constel.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 2052951.

 

3. W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

- przedstawienia oferty handlowej przez Administratora,

- realizacji złożonych przez Państwa zamówień,

- marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

 

4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

- podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności firmom spedytorskim realizującym dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

- osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

- do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych,
przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

 

6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 

7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

- sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych ofert handlowych (spersonalizowany marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać dedykowanych ofert handlowych dostosowanych do Państwa preferencji, ani nie będziemy badać Państwa zachowań i preferencji dla potrzeb polepszenia prezentowanych Państwu ofert;

- sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych (marketing bezpośredni) - wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać żadnych ofert handlowych;

- sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

 

1. Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

 

2. Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

- optymalizacji korzystania z serwisu internetowego,

- wygody użytkowania serwisu,

- dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników,

- do zbierania anonimowych statystyk.

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.constel.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

 

3. Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.constel.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

- sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki,

- stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.constel.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

 

4. Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

5. Logi systemowe


Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

- stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę,

- adres IP,

- datę i czas dostępu,

- przesłaną ilości danych,

- informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

 

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

 

1. Inne strony internetowe


W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

 

2. Zmiany Polityki Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/sms/wiadomość umieszczona na koncie w Serwisie.