FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT

CoNStel Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 229
40-600 Katowice

constel@constel.pl
tel. +48 32 205 29 51
tel./fax +48 32 205 22 82

NIP 548-007-59-79, Regon 002390940
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000170473
Kapitał zakładowy 50 000zł